FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter har kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon. Ved sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan vi gjennom en grundig undersøkelse stille en diagnose og regissere et behandlingsopplegg. Smerter kan ha en fysisk eller psykisk årsak som setter spor i kroppen.
Behandlingen foregår i lukket rom og/eller i treningssal.
Fra 1 januar 2018 kan du komme rett til fysioterapeut uten henvisning.


MANUELLTERAPI

En manuellterapeut er en fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi. De er spesialister på skade og sykdom i muskel/skjelettapparatet.
Manuellterapeuter er primærkontakter, dvs at de også kan rekvirere radiologiske undersøkelser og henvise til spesialisthelsetjenesten.
Du trenger ikke henvisning til manuellterapeut.


TRENING

Enkelte pasienter har mest nytte av trening. Her får du hjelp til å sette sammen et godt treningsopplegg spesifikt for deg og dine plager. Vi følger opp og hjelper deg med riktige øvelser og progresjon. Vi har også treningsgrupper til faste tider.